Ledighet

Vi klasslärare får endast bevilja två dagar ledighet per läsår. Utöver det är det rektor Helena som beviljar upp till totalt tio dagar ledighet per läsår.

Man kan alltså ansöka om totalt tio dagar ledighet där de två första godkänns av klassläraren.

Fyll i ansökan, skriv ut och ta med till klassläraren.

Ansökan om ledighet