Veckobrev vecka 40

Veckorna springer iväg och det är inte långt kvar till läsårets höstlov, eller läslov som vi lärare brukar säga. Lovet är vecka 44. Skolan kommer då vara stängd och ni får vända er till fritids för deras öppettider.

Innehåll:
ASL
Matematik
Engelska
NTA
Bild
Elevråd
Musik
Idrott
Föräldramöte
Nästa vecka

ASL
I vårt ASL-arbete har vi denna vecka arbetat en någonting klurigt. Vi har nämligen skrivit faktatexter om dvärgpudeln där eleverna själva skulle leta reda på fakta. Detta var en ganska svår uppgift tyckte både vi lärare och eleverna, men efter mycket samarbete, hjälp och stöttning lyckades vi få fram väldigt fina faktatexter.

Matematik
I matematiken har vi fortsatt arbeta med hur man använder en miniräknare. Hur man gör när man nollställer den eller att man kan addera flera tal efter varandra. Vi har även prövat att kontrollera subtraktion genom att använda oss av addition och tvärt om.
Exempel:
10 – 7 = 3
Om man lägger ihop summan (3) med talet som man tog bort (7) det vill säga 3 + 7. Om detta blir talet man hade från början (10), då har man räknat rätt! När jag själv var liten hette detta räknesätt ”Bakifrån med plus”. Det är lite klurigt men det är en användbar strategi när den väl sitter.

Engelska
I engelskan har vi börjat runda av vårt arbete med kapitel 2 i engelskaboken och aktivitetsorden. Eleverna har fått spela memory med orden och de har även fått göra ett test genom att scanna denna QR-kod. Testa gärna hemma:

2A har fått ett uppdrag i Minecraft där de ska bygga en arena där man gör dessa olika aktiviteter.

NTA
I vårt NTA-arbete håller vi i år på med temat ”Balansera och väga”. Denna vecka har vi arbetat med att tappa balansen och vad det beror på. Vi har pratat om ett föremåls tyngdpunkt och dess stödyta. Om man ska hålla balansen måste föremålets tyngdpunkt vara lodrätt ovanför föremålets stödyta. Om tyngdpunkten ligger utanför stödytan kommer föremålet att välta.

Bild
I bild har vi denna vecka fokuserat på hösten. Eleverna har fått göra bilder som föreställer höstlöv med höstfärger. I 2A har de även varit ute i skogen för att studera svampar. Nästa vecka kommer bilduppgiften handla om just svampar.

Elevråd
Denna vecka har vi haft skolans första elevråd. Ett stor tack till våra representanter Neo, Joy, Sam och Lana Faye som tog med och tog upp saker som klasserna ansåg behöver ändras på.

Musik
I 2B har vi börjat med musik i halvklass varannan vecka. Vi har sjungit en sång på engelska men även övat på vår ”hej då-låt”. Här nedan kan ni höra Hej då-låten framförd av Meysoon, Mona, Emil, Dyala och Angeliqa.

Hej då-låten av Meysoon, Mona, Emil, Dyala och Angeliqa

Idrott
Nästa veckas idrott:

Föräldramöte
Under nästa vecka kommer vi lägga upp en inbjudan till åk 2s föräldramöte detta läsår. Mötet kommer äga rum någon kväll vecka 43. Exakt dag kommer under nästa vecka.

Nästa vecka

Måndag – dans, oömma kläder
Tisdag – ingen idrott på grunda av simning för äldre årskurser
Onsdag – uteidrott, oömma kläder
Torsdag – Läsuppdrag med till skolan (kapitel 7)
Fredag – Nytt läsuppdrag med hem (kapitel 8)

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Mikaela, Mahbube och Frida

Veckobrev vecka 39

En kort vecka lämnar vi bakom oss och här kommer en summering:

NTA
ASL
Matematik
Engelska
Idrott
Läsuppdrag
Klassråd

Ytterkläder efter väder
Nästa vecka


NTA
I onsdags introducerade vi årets NTA låda som handlar om balansera och väga. Första uppdraget handlade om att man skulle få en fjäril att balansera på en penna. Vi har gått igenom orden; Balans, lodrät, vågrät, tyngdpunkt, stödyta. I 2a arbetade man två och två för att kunna fotografera varandra när man gjorde uppdraget. De dokumenterade uppdraget i OneNote under NTA fliken ifall ni vill kika hur det gick.


ASL

ASL denna veckan arbetade 2a med att de skulle få beskriva hur deras rum ser ut. Sedan fick de en läxa hem att de skulle fotografera sitt rum och skicka till Matilda på teams så kolla med ditt barn ifall den har skickat bilder till Matilda. 2b har fått ritat bilder till sina ASL texter de skrev förra veckan när de beskrev en kompis.

Matematik
I matematiken har vi arbetat med hur man gör när man räknar och använder en miniräknare. Vilket har varit lite klurigt. I 2a har vi även introducerat IUP (individuell utvecklings plan). Där de elever som valde några mål i matematik har fått arbetat med de i Nomp och i Showbie.

Engelska
I engelskan har vi fortsatt att arbeta med kapitel 2 activites. Eleverna har även introducerats orden She, He, Can. Ni får gärna öva på orden hemma. Eleverna gillar i skolan att använda dess engelska ord.


Idrott

Idrotten den här veckan hann vi ha en lektion och det handlade om pokemonorientering på skolgården. Detta var en uppskattad lektion från både elever och lärares perspektiv.

Nästa veckas idrott:


Läsuppdrag

Läsuppdraget rullar på och eleverna läste den här veckan kapitel 5. Sedan arbetar vi med diamantjakten på torsdagar och denna vecka handlade det om att eleverna skulle lära sig månaderna. En bra vers att sjunga för att lära sig är denna (öva gärna hemma):

2a:s elever behöver också bli bättre på att spela in sig själva på de dagar som det är planerat att de ska spela in sig själva. Matilda påminner i skolan. Läsprotokollet är även uppdaterat för att det ska bli ännu tydligare på hur man gör. Det har tillkommit frågor som man ska svara på efter att man har läst. Det är viktigt att man svarar ärligt på frågorna:

Klassråd
Nästa vecka är det dags för elevråd på onsdagen. 2a hade sitt klassråd idag, där man också pratade om varför man har elevråd och vad demokrati är. Eleverna hade mycket önskemål på vad som kunde bli bättre på skolan. 2b kommer att ha sitt klassråd nästa vecka.


Ytterkläder efter väder
Vi vill påminna om att nu böjar det bli kallare väder och att det är viktigt att eleverna har rätt kläder på sig och med sig till skolan. Vi är ute oavsett vad det är för väder ute. Har eleverna rätt kläder efter väder så blir rasterna mycket roligare.


Nästa vecka

Måndag – dansen är inställd
Tisdag – inneidrott, oömma kläder
Onsdag – uteidrott, oömma kläder, Elevråd
Torsdag – Läsuppdrag med till skolan (kapitel 6)
Fredag – Nytt läsuppdrag med hem (kapitel 7)

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Mikaela, Mahbube och Frida

Veckobrev vecka 38

God helg på er!

Veckan har nått sitt slut och här kommer en summering:

Innehåll:
ASL
Matematik
Utvecklingssamtal
Skoljoggen
Engelska
Studiedagar
Idrott
Dans
Skolfoto
Extra
Nästa vecka, vecka 39

ASL
I vårt ASL-arbete har vi gått vidare till deckarschema 2. Man kan säga att det är ”kapitel 2” av årets ASL-arbete. Denna vecka har vi övat på att beskriva en klasskamrat. Man skulle skriva så många saker man kom på och längst ner fick man skriva vem det var man hade beskrivit. Att förstå vad en mening är, och att den alltid ska börja med stor bokstav och avslutas med punkt, är lite klurigt fortfarande. Men eleverna utvecklas och är så fantastiskt duktiga! Vi är så imponerade att eleverna kan producera sådana här texter helt själva när de går i åk 2.

Matematik
Denna vecka har vi fortsatt arbeta med repetition av det vi tidigare arbetat med i matematiken: grunderna av addition och subtraktion. I 2A har de även arbetat en del med rimlighet, något som 2B kommer beröra nästa vecka.

Utvecklingssamtal
De flesta elever ha nu haft sina utvecklingssamtal. Det är några elever i 2B som kommer ha sina samtal de kommande veckorna. En stor applåd till alla elever! Fantastiskt att de har sådan koll på hur det går för dem i skolan, och att de även kan presentera det för någon annan! Samtalen kommer dokumenteras under de kommande veckorna i vår nya skolportal Unikum. Läs mer om Unikum här:

Skoljoggen
I onsdags ägde den årliga skoljoggen rum för eleverna i åk 1-2 (övriga klasser har sprungit andra dagar under veckan). Eleverna har 1h på sig att springa/jogga/gå så många varv de kan. 1 varv motsvarar 1km. Från 2A deltog 24 elever och de samlade på sig 123 varv. Från 2B deltog 20 elever och de samlade på sig 114 varv. Båda klasserna sprang alltså totalt mer än 10 mil var! Det är mer än tur och retur till Stockholm! Så coolt! Heja oss!

#StoltalärareEngelska
I engelskan har vi börjat arbeta med kapitel 2. Det handlar om ”activities”. I 2B har vi arbetat med att skriva meningar med dessa ord. Så som ”He can swim.” Eller ”She can climb”.

Studiedagar
Den 27/9 samt 28/9 nästa vecka är det studiedagar och skolan är STÄNGD! Fritids är öppet. Vänd er till dem för frågor som rör fritids och Tempus.

Mellanfritids blogg

Idrott
Nästa vecka kommer endast vara ett idrottspass i och med studiedagarna och det är uteidrott:

Dans
På måndagar har vi dans. Men det är även viktigt med avslappning efteråt. Dels för att kroppen ska få varva ner och återhämta sig, men även för hjärnan. Det är viktigt för att kunna bearbeta och samla tankar på det man gjort på dansen, men även gällande det som hänt under dagen. Därför brukar danspassen avslutas med en stunds massage.

Skolfoto
Vi har denna vecka tagit årets skolfoton. Ni kommer få hem information om hur man gör om man vill beställa dessa foton.

Extra
I år äter åk 2 i sina klassrum för att underlätta trängsel i matslen. Det har varit lite otydligheter hur man plockar undan och sakerna har hamnat lite huller om buller. Ett extra tack till Alex i 2B som har tydliggjort hur man plockar undan, slänger och sorterar på rätt sätt efter skollunchen.

Nästa vecka, vecka 39

Måndag – studiedag, skolan STÄNGD
Tisdag – studiedag, skolan STÄNGD
Onsdag – uteidrott, oömma kläder
Torsdag – Läsuppdrag med till skolan (kapitel 5)
Fredag – Nytt läsuppdrag med hem (kapitel 6)

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Mikaela, Mahbube och Natalie


Veckobrev vecka 37

Hej, alla vårdnadshavare!

Ännu en vecka har gått och det börjar närma sig utvecklingssamtal.

Innehåll:

Läsuppdrag
Matematik
Engelska
Utvecklingssamtal
Idrott

Skoljoggen
Skolfotografering
Studiedagar

Läsuppdrag
Vi vill börja med att berömma alla som har läst läsuppdraget. 2a har läst in sina läsuppdrag och jag är imponerad av de elever som har kommit ihåg att göra detta hemma. 2a kommer att fortsätta göra sitt läsuppdrag på detta sätt att man spelar in sig själv på fredagen när man läser första gången och sedan på onsdagen när de läser kapitlet hemma. Läsprotokollet vill vi påminna om att ni ska fylla i för varje gång ni läser hemma datum och en liten kommentar. Angeliqa vill berömma 2B som spelade in sig själva och skickade till henne på teams när hon var hemma och var sjuk,

Matematik
I 2a har vi fokuserat på bedömningsstödet denna vecka i matematik vilket vi kommer gå igenom på utvecklingssamtalet nästa vecka. Sedan har båda klasserna arbetat mycket i nomp där fokus har varit repetition från åk 1 samt klockan.

Engelska
Engelskan denna vecka har vi byggt en engelska värld i Minecraft där eleverna fick i uppdrag att bygga en skola och sedan sätta ut skyltar där de skrivit de engelska orden som kapitel 1 handlar om vilket var skolord. Nästa vecka kommer vi börja arbeta med kapitel 2.

Utvecklingssamtal
Eleverna denna vecka har fått göra klart sina Keynotes om utvecklingssamtal och i 2a har vi även gjort utvecklingssamtalen i unikum där ni vårdnadshavare kan gå in och läsa vad eleverna har svarat samt läsa deras keynote. I unikum kan ni även skriva ner om det är något ni vill prata om på utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalen startar redan på måndagen och vi ser framemot att träffa en vårdnadshavare per elev.

Idrott
Idrotten denna vecka har vi fått besök från Skånela If som har haft handbolls träningar med oss, vilket har gått galant. Om någon elever skulle vilja börja spela handboll har vi fått denna lapp för att dela med er föräldrar:

Idrott vecka 38:

Info om skoljoggen:

Skolfotografering
På tisdag den 21 september är det dags för skolfotografering under skoldagen.

Studiedagar

Måndag 27/9 och tisdag 28/9 är det studiedagar. Det innebär att skolan är stängd, men fritids har öppet som vanligt.

Nästa vecka, vecka 38

Måndag – dans, oömma kläder, Utvecklingssamtal
Tisdag – idrott, oömma kläder, Skolfotografering, Utvecklingssamtal
Onsdag – Skoljogg, oömma kläder, Utvecklingssamtal
Torsdag – Läsuppdrag med till skolan (kapitel 4), Utvecklingssamtal
Fredag – Nytt läsuppdrag med hem

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Mikaela, Mahbube och Natalie

Veckobrev vecka 36

Hej alla glada där hemma!

Veckorna rullar på och hösten kom tidigare än väntat i år. Det är viktigt att alla elever han kläder efter väder, då vi är ute i både vått och torrt, varmt och kallt.

Innehåll:

Läsuppdrag
Matematik
Engelska
Utvecklingssamtal
Fältkväll
Idrott

Studiedagar

Läsuppdrag
Läsuppdraget Diamantjakten pågår nu i full fart. Vi har nyligen gjort läshastighetstester med eleverna som ni kommer få ta del av under utvecklingssamtalet, men vi kan berätta att det är viktigt att eleverna tränar hemma på sina läsuppdrag då all lästräning är med och påverkar deras läsutveckling. 10 minuter intensiv träning om dagen räcker. Men den behövs. Varje dag.

I både 2A och i 2B har vi börjat med läsprotokoll/loggbok. Era barn vet hur man hittar dit i OneNote. Fråga dem då det är lite olika för de olika klasserna. Vi vill att ni ”loggar” vid varje tillfälle ni läser. Något ord eller någon rad om hur lästräningen går räcker gott.
I 2A har de börjat med att spela in när de läser och infogar det i sina läsprotokoll/loggböcker. Vi i 2B kommer börja med detta längre fram. Här nedan finns en liten instruktion till hur man gör det om de i 2A har glömt:

Matematik
I matematiken har vi dragit igång Mattespelet i båda klasserna. Det är ett huvudräkningsspel vi spelar varje vecka där man kan levla upp till nya, mer utmanande banor. Vi har även fortsatt arbeta med klockan samt introducerat överslagsräkning. Som med mycket i skolan tog vissa elever till sig detta utan svårigheter, medan andra elever tyckte att det var lite klurigt! Det fina med att alla är så olika är att man kan fånga upp elever som behöver extra stöttning, samt ta hjälp av elever som vill hjälpa till/förklara för andra!

Engelska
I engelskan har vi börjat avrunda det första kapitlet som har handlat om ”school”. Eleverna är fantastiskt duktiga på att uttala och komma ihåg engelska ord och fraser. Så roligt att se!
Vi avslutade genom att spela ett spel som vi kommer använda oss av varje gång vi avslutar ett kapitel. Det var mycket uppskattat av eleverna. Fråga gärna era barn hur man gjorde.

Liv och Léa spelar engelskaspelet med ord från kapitel 1.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen äger rum måndag-torsdag vecka 38. Om ni inte har bokat en tid ber vi er att göra det snarast. Om ni inte har bokat en tid innan början på nästa vecka kommer ni få en tid av oss.

Länk till inlägget om bokningarna.

Mycket tid denna vecka har gått åt till att eleverna fått skapa sina samtal i Keynote. Vi kommer fortsätta med detta under nästa vecka så att eleverna känner sig väl förberedda när det är dags för själva samtalen.

(Vi håller på att gå över till systemet Unikum på Steningehöjdens skola, som vi har skrivit om i ett tidigare inlägg. Utvecklingssamtal, planeringar samt elevernas omdömen kommer att läggas in där. Ni kommer kunna logga in via en föräldrainlogg. Detta är fortfarande väldigt nytt för både oss och er och vi kommer lära oss mer om det under terminens gång.)

Fältkväll
Den 17 november mellan klockan 18.30-21.00 kommer det anordnas en fältkväll i Sigtuna kommun ”där massa olika aktörer och organisationer som jobbar med ungdomar är inbjudna. De kommer att hålla korta föreläsningar och dessutom finnas på plats i foajén i Forumhuset hela kvällen för att prata om sina verksamheter.”

Om ni är nyfikna på vad detta innebär, ladda ner och läs dokumentet nedan.

Idrott

I veckan har vi ploggat med eleverna inför skoljoggen. Den 18 september är det Håll Sverige rent-dagen så nu utmanar vi er att plogga tillsammans hemma!
Här kan ni beställa hem skräpplockare-kit.

Nästa veckas idrott:

Studiedagar
Måndag 27/9 och tisdag 28/9 är det studiedagar. Det innebär att skolan är stängd, men fritids har öppet som vanligt.

Nästa vecka, vecka 37

Måndag – dans, oömma kläder
Tisdag – idrott, oömma kläder
Onsdag – idrott, oömma kläder
Torsdag – Angeliqa och Matilda på utbildning, Mikaela och Mahbube är lärare
Fredag – läsuppdrag med till skolan (kapitel 3), nytt läsuppdrag med hem

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Mikaela, Mahbube och Natalie

Veckobrev vecka 35

Vecka tre av åk 2 har nu passerat. Vi har haft våran första danslektion vilket var en succé hos båda klasserna.

Innehåll:
Svenska
Matematik
Engelska
SO
Läsuppdrag
Dans
Idrott
Utvecklingssamtal
Regler Minecraft
Info från rektor

Svenska
I svenska har vi arbetat med ASL deckarschema. Denna vecka har eleverna fått skrivit en detektivordlista med ord som en deckare behöver. Eleverna har skrivit ord och sedan en förklaring till orden som de tycker passar. 2A passade även på att beskriva hunden Piffy som är försvunnen i deckarboken som vi läser och arbetar med tillsammans med deckarschemat.

Matematik

I matematiken denna vecka har vi arbetat med analog klocka för att lära oss över och i. Det är klurigt men vi kämpar på. Vi har också arbetat med överslagsräkning och rimlighet under veckan och olika pengars värde. Tillexempel att tio stycken en kronor är lika mycket som en 10 krona och fått öva på att handla saker med tio kronor. 2B gjorde detta på stationer där de fick en prislapp och så skulle de lägga fram så många tiokronor de behövde för att kunna köpa prislappen.

Engelska

Vi har arbetat vidare i kapitel ett och lärt oss fraser. What is this? This is a … Eleverna har fått arbetet ensklit i boken, frågat varandra och svarat på frågor samt att säga fraserna i helklass.

SO
I so har vi under veckan pratat om norden och vilka länder som ingår i norden och vart de ligger på världskartan.

Läsuppdrag
Läsuppdraget under denna vecka var kapitel 1 och vi vill berömma alla läsare vi har i klasserna. Vi är också imponerade att så många kom ihåg att ta med sig det till skolan till torsdagen då vi har bytt inlämningsdag sen åk 1. Grymt jobbat! Idag fick de med sig böckerna hem och ska läsa kapitel 2 (sidorna 13-17) hemma.

Dans
Första danslektionen är nu genomförd och eleverna skötte sig galant. Många hade oömma kläder vilket är att rekommendera dessa dagar då de rör på sig konstant i 40 minuter med olika rörelser till musik och dans.

Idrott

Utvecklingssamtal
I onsdags publicerade vi ett inlägg om utvecklingssamtalen som kommer äga rum vecka 38. Läs det inlägget och boka en tid för erat utvecklingssamtal.

Länk till blogginlägget:

http://xn--hjdarna13a-ecb.se/2021/09/01/dags-att-boka-utvecklingssamtal/

Regler i Minecraft och själva Ipaden
Under veckan har vi fått våra Ipads vilket innebär att vi behöver gå igenom Ipad regler. Gå gärna igenom reglerna för hur ipadsen ska hanteras samt vilka regler som gäller för Minecraft. Vi kommer att gå igenom dessa regler under nästa vecka men det är alltid bra att gå igenom dem flera gånger.

Info från rektor:

Nästa vecka, vecka 36

Måndag – dans, oömma kläder
Tisdag – idrott, oömma kläder
Onsdag – uteidrott, oömma kläder
Torsdag – läsuppdrag med till skolan (kapitel 2)
Fredag – nytt läsuppdrag med hem

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Mikaela, Mahbube och Natalie 

Dags att boka utvecklingssamtal

Hej alla vårdnadshavare!

Det börjar närma sig utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen kommer äga rum vecka 38. I länkarna nedan bokar ni in ert utvecklingssamtal. Samtalen kommer äga rum i respektive klassrum och det kommer vara ett samtal åt gången. På utvecklingssamtalet får ENDAST en vårdnadshavare med aktuellt barn närvara på grund utav nuvarande covid-19.

När ni klickar på länkarna kommer ni komma till en hemsida som visar tillgängliga tider. Ni kommer behöva klicka er vidare på nästa knappen för att hamna på rätt vecka. När ni har klickat er fram till vecka 38 ska ni klicka på den tiden som passar er. Nästa steg blir att skriva erat barns namn, er egen e-postadress, ert telefon nummer, fyll i övrig kommentar vid behov och klicka sedan boka. Lycka till!

Boka in er utvecklingssamtals tid innan måndagen den 13 september. De som inte har bokat en tid innan denna dag kommer bli tilldelad en tid som utvecklingssamtalet äger rum.

Länk till 2A (Matilda Ingebretsen) utvecklingssamtal:

http://bokautvecklingssamtal.se/index.php/boka/d/upklo8cGZtuFQmy9TqMA

Länk till 2B (Angeliqa Sigvardsson) utvecklingssamtal:

http://bokautvecklingssamtal.se/index.php/boka/d/RgeXD3RANhotYgLZHO0v

Lycka till, så ses vi på utvecklingssamtalet!
/Angeliqa, Matilda

Veckobrev vecka 34

Hej alla elever och föräldrar. Vi börjar så smått komma tillbaka i våra rutiner, med det är en del kvar innan skolveckorna rullar på som vanligt.

Innehåll:
Svenska
Matematik
Engelska
SO
Schack
Läsuppdrag
Dans
Idrott
Utvecklingssamtal

Svenska
I svenskan har vi påbörjat ASL-arbetet för i år. Förra året handlade det mycket om att skriva om sig själv, medan i år kommer det handla om en detektivbyrå. Arbetet är uppdelat i olika områden som kallas för deckarscheman. Vi har precis börjat med deckarschema 1. Detta schema kommer vi arbeta med under ca 4 veckors tid.

Vi har även börjar träna på vår handstil. Nu kan vi alfabetet och vi känner igen bokstäverna. Nu gäller det att öva och få till så att bokstäverna är läsliga och skrivs på rätt sätt.

Matematik
Vi har fått våra nya matteböcker och där djupdyker vi rakt ner i klockan. Vi började med klockan precis innan sommarlovet, så den var bekant för eleverna. Men vi har kämpat och kommer fortsätta kämpa nästa vecka så att klockan sitter. Vi har även börjat titta på digital tid.

Engelska
I år använder vi oss av engelskaböcker (detta hade vi inte förra året) och vi har precis haft vår första engelskalektion. Fokus i detta första kapitel är ”School” och ord som har med skolan att göra. Eleverna verkade uppskatta det mycket!
Hemmacheck
Kolla om era barn kommer ihåg och kan berätta vad dessa ord betyder:
• ruler
• pencil
• rubber
• crayons
• book
• school bag
• desk
• computer
• pupil
• teacher

SO
I ämnet SO arbetar vi med kartor och världsdelar. Denna vecka fick eleverna rita Sverige. Men inte utefter en karta. De fick istället skapa ett eget Sverige utifrån om de fick tänka helt själva hur Sverige ser ut. Det viktiga i denna uppgift var inte att göra en identisk kopia utav Sverige, utan det viktiga var att rita så som man själv tänkte att Sverige såg ut. Det fanns dock två kriterier: Det skulle finnas med två sjöar samt två öar. Här är några fantastiska exempel:

Schack
Vi har åter igen tagit upp vårt schackspelande. Man tränar många saker när man spelar schack. Bland annat sitt logiska tänkande men även på turtagning samt att saker kan ta tid och att man inte ska stressa. De sex schackreglerna är något vi har pratat om i 2B som är bra att ha koll på, då det är samma regler var man än kommer i hela världen.

Läsuppdrag
Eleverna fick idag med sig sitt nya läsuppdrag hem. Eleverna behöver öva på sitt nya kapitel VARJE DAG i ca 10 minuter. Det gör ingenting om man inte hinner igenom kapitlet under dessa 10 minuter, då fortsätter man nästa dag helt enkelt, men man behöver öva på kapitlet många gånger, så att man känner igen texten när man tar med sig boken tillbaka och läser högt för oss. Nu i åk 2 ska läsuppdraget med tillbaka på torsdagar, så får de med ett nytt läsuppdrag hem på fredagarna.

Dans
Nästa vecka kommer vi ha vår första danslektion. Detta kommer bli spännande. Eleverna behöver därför ha på sig mjuka kläder som de kan röra sig i när de kommer på måndag.

Idrott

Utvecklingssamtal
Förra veckan skrev vi att ni, denna vecka, kommer bjudas in till utvecklingssamtal som äger rum under vecka 36. Vi har nu fått nya direktiv från ledningsgruppen. Detta är istället uppskjutet till vecka 38. Vi ber om ursäkt om detta skapar förvirring.
Under nästa vecka kommer vi skicka ut tider inför utvecklingssamtalen som alltså kommer äga rum under vecka 38. Eftersom många är vaccinerade mot Covid-19 nu kommer utvecklingssamtalen ske på plats i skolan, ett samtal åt gången. Men då man fortfarande ska vara försiktig är endast en vårdnadshavare per elev välkommen att delta. Om ni önskar att ha samtalet på distans kommer detta gå att ordna.

Nästa vecka, vecka 35

Måndag – dans, oömma kläder
Tisdag – idrott, oömma kläder
Onsdag – uteidrott, oömma kläder
Torsdag – läsuppdrag med till skolan
Fredag – nytt läsuppdrag med hem

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Mikaela, Mahbube och Natalie 🍀

En miss med schemat

Hej alla elever och föräldrar!

En förälder uppmärksammade mig på att det hade blivit lite tokigt och otydligt med tiderna i de scheman vi publicerade här i och med förra veckobrevet. Vi vill tacka för att ni uppmärksammade oss om det och här kommer nu de justerade versionerna.
Jag vill dock påminna om att detta bara är ett översiktligt schema, ibland kan lektioner komma att bytas ut för att det ska passa med pågående planeringar samt att eleverna ska få ut all undervisningstid de har rätt till inom varje ämne.

Ha det gott, och tveka inte att höra av er om det skulle vara något!

/ Angeliqa