Veckobrev v. 18 + brev från barn- och ungdomsförvaltningen

Då var denna kortvecka till sin ända. Som vanligt har tiden gått fort och vi har hunnit med en hel del saker. 🍀

I svenskan har vi bland annat arbetat med bokstaven Zz och med ordbilden ”mig”. Vi har skrivit meningar om oss själva och även försökt väva in ord på Zz i dessa meningar, lite klurigt eftersom ord med med z är relativt sällsynta. Utöver bokstavsarbetet och meningsskapandet har Safirerna även skapat minirecensioner av böcker som de lyssnat på. De har instruerats lyssna på en ljudbok, som de sedan har fått svara på frågor till. Spännande och utvecklande att lära sig reflektera och summera den information man fått av exempelvis texter. 

Rubinens Zz-ord!

I matematiken är båda klasserna inne i en fas där man fokuserar på områden som bedöms behövs tränas lite extra i. I Safiren har man haft fortsatt fokus på talen 0-10, men även på olika lägesord. Rubinerna har fokuserat på sina matematikhäften där mycket handlar om taluppfattning och addition/subtraktion. 

I NTAn den här veckan har eleverna fått skapa egna måttenheter i form av mätstickor. Eleverna har fått klippa ut, färglägga och laminera sina mätstickor för att framöver kunna använda dem i olika mätsituatoner i NTA-undervisningen. 

Både den här veckan och förra veckan har vi pratat en del om årstiden våren, vi har arbetat kring olika vårtecken på olika sätt. Bland annat så har vi diskuterat, samarbetat skriftligt, kollat på bilder/film och tagit vårpromenader. Prata gärna med era barn om vad som kännetecknar våren. 

Här arbetar eleverna två-två i ett skriftligt reflektionsmoment efter att ha sett en film om våren.
På vår vårpromenad använde vi olika sinnen för att identifiera vårtecken, lukt, syn, hörsel och känsel.

Vi vill passa på att tacka alla vårdnadshavare som vi pratat med både den här veckan och förra för bra samtal kring elevernas presentationer om deras skolgång, samt de mål som de själva har och som vi lärare har satt upp för dem. Upplägget för samtalen har som sagt sett väldigt annorlunda ut i år än vad som var tänkt. Men vi hoppas att vi nåt ut till er alla och tillsammans med eleverna gett er en tydlig bild av hur vi har det i skolan. Viktigt att ni tar er tid att sätta er ner med ert barn och låta hen gå igenom bilderna och texterna för att låta dem framföra sina tankar och åsikter – eleven i fokus! 🍀

Återigen vill vi även välkomna Matilda I till vårt gäng, hon kommer som sagt att ta över lärarrollen när Matilda L går på föräldraledighet. Utöver i tisdags så kommer Matilda I gå dubbelt med Matilda L även nästa vecka två dagar, samt en dag v. 20. 

Sist men inte minst så kommer här viktig information från barn- och ungdomsförvaltningen.

Inför nästa vecka:
🍀 Alla-med uppdrag: Förståelse för andras viljor.

Måndag: Bokstaven Qq.
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: Gammaldags fredag 🍀

Ha en trevlig helg!
//Angeliqa, Matilda, Liban, Natalie och Mikaela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *