Brev från förvaltningschef Ingela Hamlin + information om utvecklingssamtalen

Hej alla vårdnadshavare,

Angeliqa och Matilda diskuterar forfarande i samråd med rektor Helena hur vi gör med utvecklingssamtalen. Som det ser ut i dagsläget lutar det åt ett telefonsamtal med en kortare redogörelse för hur det går för era barn samt en pdf som eleverna gjort själva om hur de känner kring sitt första år i skolan. Ingenting är dock bestämt än. Vi uppdaterar er så fort vi vet mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *