Till alla Safirer – arbetsuppgifter till er som är hemma under en längre period

Hej på er!
Till de elever som inte är i skolan av olika anledningar just nu kommer här ett arbetsupplägg för v. 12. Jag har gjort en uppskattning på hur mycket eleverna kan tänkas arbeta med varje uppgift per dag. Men självklart får ni föräldrar vara med och bestämma hur mycket som orkas göras eller inte, beroende på hur sjuk barnet är. Heja er! 🍀🤩

/Matilda 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *