Vi vill höra era åsikter!

Sigtuna kommun har påbörjat ett arbete med att upphandla en ny leverantör av verksamhetssystem som används i våra förskolor och skolor. Idag har vi en blandad systemlösning med bland annat IST Lärande, Dexter och Tempus som medarbetare, elever och vårdnadshavare ibland upplever otydlig och ineffektiv. Avtalet med nuvarande leverantör löper ut i maj 2021. Att göra en offentlig upphandling tar tid och därför påbörjas det gedigna arbetet redan nu.
Målsättningen med upphandlingen är att vi till maj 2021 har ett verksamhetssystem som erbjuder:

* Bättre stöd för verksamheten
* Bättre användarvänlighet
* Bättre kommunikation med såväl elever som vårdnadshavare
* Effektivare administration

För att få en så heltäckande bild som möjligt av vårt nuläge och behov önskar vi nu din input som vårdnadshavare genom en enkät. Enkäten har fem frågor och tar 5-10 minuter att svara på.

Vi önskar ditt svar senast onsdag 11/3.

För att komma till enkäten, tryck HÄR.

//Matilda och Angeliqa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *