Veckans höjdare

Fyra barn i klassen väljs ut som veckans höjdare varje fredag.
Eleverna väljs ut utifrån Steningehöjdens skolas värdegrund; öppenhet, ansvar, kompetens och gemenskap. Vi vill då uppmärksamma positiva händelser eller handlingar och gör det på fredagen. Målet är att barnen ska själv uppmärksamma om kompisar gör något som stämmer in på vår värdegrund.